Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 21 Noiembrie 2017

21 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 21 Noiembrie 2017

,

Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 20 Noiembrie 2017

20 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 20 Noiembrie 2017

,

Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 17 Noiembrie 2017

17 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 17 Noiembrie 2017

,

Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 16 noiembrie 2017

16 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 16 noiembrie 2017

,

Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 15 noiembrie 2017

15 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 15 noiembrie 2017

,

Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 14 noiembrie 2017

14 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 14 noiembrie 2017

,

Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 13 Noiembrie 2017

13 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 13 Noiembrie 2017

,

Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 10 Noiembrie 2017

10 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 10 Noiembrie 2017

,

Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 9 Noiembrie 2017

9 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 9 Noiembrie 2017

,

Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 8 Noiembrie 2017

8 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 8 Noiembrie 2017

,

Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 7 Noiembrie 2017

7 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 7 Noiembrie 2017

,

Jurnal

JURNAL ARDEAL TV – 6 Noiembrie 2017

6 Noi , 2017   Video

JURNAL ARDEAL TV – 6 Noiembrie 2017

,